Privacybeleid Club 111

Privacy beleid  Club 111  Aad Preense Sjnuffelère

De Club 111 verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy beleid wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Club 111

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Bijvoorbeeld uw naam, adres, emailadres Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens, ook wel contactgegevens genoemd. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer een vereniging, die persoonsgegevens heeft, moet ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dat doen wij dus ook.

 

Van wie verwerkt de Club 111 persoonsgegevens?
De club 111 verwerkt persoonsgegevens van donateurs : naam en  adres

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De secretaris, als functionaris gegevensbescherming. Deze gegevens worden natuurlijk beveiligd en beschermd tegen virussen en hacken. Dat laatste in de mate van het mogelijke. Hij gebruikt legitieme software, doet systeem updates, gebruiken unieke wachtwoorden en antivirussoftware/firewall.

 

Waarvoor verwerkt Club 111 persoonsgegevens?
Als u donateur wilt worden van de spaarkas, hebben we persoonsgegevens nodig. U heeft die verstrekt en geeft daarbij ook toestemming om die gegevens te gebruiken. Met behulp van u gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als donateur.

Wij gebruiken uw naam en adresgegevens. De gegevens worden gebruikt voor registratie van onze jaarlijkse donateursactie. Wilt u niet benaderd worden dan kunt u dat eenvoudig aangeven aan de secretaris : johannesengels@online.nl

 

Verwerkt de club 111 ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee de club 111 verwerkt geen bijzondere gegevens.

 

Hoe gaat de club 111 met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Naast de secretaris kan het bestuur , indien noodzakelijk, jouw gegevens inzien.

 

Is er uitwisseling van persoonsgegevens binnen club 111
Nee.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de club 111 gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens de club 111 van mij verwerkt?
De gegevens kunnen worden ingezien bij de secretaris. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris en voor klachten bij het bestuur. Mocht u niet tevreden zijn, kunt u ook nog altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie uit de vereniging, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval altijd reageren op uw verzoek.

 

Wijzigingen privacy beleid
De club 111 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Mocht dat nodig zijn, dan zullen wij dat altijd intern publiceren. Het is verstandig om dit privacy beleid voor het gebruik regelmatig te bekijken op de website van CV De Sjnuffelère  (www.desjnuffelere.nl) zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Laatst bijgewerkt: 12-12-2018